วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลการประเมิน

สพท.ราชบุรี เขต 1 ประเมินภายในโดยเขตพื้นที่ ปี 2552 จำนวน 64 โรงเรียน ส่วนใหญ่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสอง ดังรายละเอียด